22, జులై 2021, గురువారం

ఇనుములో ఓ హృదయం మొలిచెనే పాట లిరిక్స్ - Inumulo O Hrudayam Molichene Telugu Song Lyrics - Robo (2010) Telugu Songs Lyrics

చిత్రం : రోబో (2010)

సాహిత్యం : సుద్దాల అశోక్ తేజ 

సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహ్మాన్

గానం : ఎ.ఆర్.రెహ్మాన్, సుజన్నే, కాష్ ఎన్ క్రిస్సీ

 

You want to feel my kiss

Boy you can′t touch this

Robotic hypnotic Hypnotic Super sonic

Super star come come come get it

Super star come come come get it

 

ఇనుములో ఓ హృదయం మొలిచెనే

ముద్దిమ్మంటూ నిన్నే వలచెనే

ఇనుములో ఓ హృదయం మొలిచెనే

ముద్దిమ్మంటూ నిన్నే వలచెనే

 

పూజించే యంత్రుడు పూవాసనకొచ్చాడు

మర మనిషి వింతోడు మన్మధుడై వచ్చాడు

Google కే అందని అందం చూడాలనుకున్నాడు

కాలాలే ఎన్నడు చూడని ప్రేమే మనదన్నాడు

 

Ro Oh Oh Oh Oh Oo Obo

I Robo నీ చెవిలో I love you కోరెద

I Robo నీ చెవిలో I love you కోరెద

I am a super girl ప్రేమించే wraper girl

I am a super girl ప్రేమించే wraper girl

 

వెన్నెల్లో అందాలే నీవే నీవేలే

నీ నీలి కన్నుల్లో విద్యుత్తే దొంగిలిస్తా

నా నీలి కన్నులతో నీతోనే నవ్విస్తా

నా engine గుండెల్ని నీ సేవకి అర్పిస్తా

నీ నిద్ర రాత్రిలోన సృష్టి ఆపేస్తా

ఏ నాడు ఏ పొద్దు నీవాణ్నే బొమ్మవుతా

Watch me robo shake it

I know you want to break it

కట్టి మాట గన నువ్వే shock కొడితే ప్రేమ బూడిదేరా

Motor వేగమైతే కౌగిలి రాతిరి Battery అయిపోతే

 

Memory లో నీ సుకుమారం విడిగా దాచుకుంటానే

Shutdown నే చెయ్యను పో రోజంతా చూస్తానే

Ro Oh Oh Oh Oh Oo Obo

Sensor లన్నీ అడిగే దాకా నీలో అన్నీ చదివానే

నీ వల్లే నా నియమం హద్దులు అన్నీ మరిచానే

 

ఎంగిల్లేని దొంగ ముద్దు వద్దనకుండా తీస్కోవా

రక్తం లేని నా హంగుల్నే వద్దు పోరా అంటావా

జీవ శాస్త్ర భాషలోన యంత్రాన్నే ఓ చెలి

తారాలోకం భాషలోన చంద్రుడినే నా సఖి

చావే లేని శాపం పొంది భువి పైకి వచ్చానే

నా ప్రేమ పూవల్లే వాడిపోదు అంటానే

 

Hey Robo మసకొద్దు

You want to come and get it boy

Oh are you just a robo toy

I don't want to break you even though

It takes you kind of like a breakthrough

You don′t even need a clue

You be my man's backup

I think you need a checkup

I can melt your heart down may be

If you got one we doing that for ages since in time of sages

ముట్టొద్దు దూరం పో

నువు కాళ్ళకు బంధం వేయకు పో ప్రేమ కోరే robo

నీ అవసరం లేదు పో పో

 

ఇనుములో ఓ హృదయం మొలిచెనే

ముద్దిమ్మంటూ నిన్నే వలచెనే

ఇనుములో ఓ హృదయం మొలిచెనే

ముద్దిమ్మంటూ నిన్నే వలచెనే

 

పూజించే యంత్రుడు పూవాసనకొచ్చాడు

మర మనిషి వింతోడు మన్మధుడై వచ్చాడు

Google కే అందని అందం చూడాలనుకున్నాడు

కాలాలే ఎన్నడు చూడని ప్రేమే మనదన్నాడు

 

I Robo నీ చెవిలో I love you కోరెద

I am a super girl ప్రేమించే wraper girl

I Robo నీ చెవిలో I love you కోరెద

I am a super girl ప్రేమించే wraper girl

I Robo నీ చెవిలో I love you కోరెద

 

I am a super girl ప్రేమించే wraper girl

I am a super girl ప్రేమించే wraper girl

Robotic Hypnotic Hypnotic Super sonic

Super star come come come get it

Super star you you can't touch this


0 Comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

 
Blogger Templates