Ads 468x60px

29, నవంబర్ 2021, సోమవారం

కొడితే కొట్టాలిరా సిక్సు కొట్టాలీ
చిత్రం : ఠాగూర్ (2003)

సంగీతం : మణిశర్మ

సాహిత్యం : చంద్రబోస్

గానం : శంకర్ మహదేవన్


 

కొడితే కొట్టాలిరా సిక్సు కొట్టాలీ

ఆడితే ఆడాలిరా రఫ్ఫాడాలీ

బాటేదైనా కానీ మునుముందు కెళ్ళాలీ

పోటీ ఉన్నా కానీ గెలుపొంది తీరాలి

చరిత్రలో నీకో కొన్నీ పెజీలుండాలీ

చిందే వెయ్యాలీ నటరాజు లాగ

నవ్వే చిందాలీ నెలరాజులా

మనసే ఉండాలీ మహరాజు లాగ

మరిచే పోవాలి రాజు పేదా తేడాలన్నీ

 

చెయ్యి ఉంది నీకు చెయ్ కలిపెటందుకే

చూపున్నది ఇంకొకరికి దారి చూపేటందుకే

మాట ఉంది నీకు మాటిచ్చేటందుకే

మనసున్నది ఆ మాటని నెరవెర్చేటందుకే

ఆరాటం నీకుందీ ఏ పనైనా చెయ్యటానికే

అభిమానం తొడుంది ఎందాకైనా నడపటానికే

ఈ ప్రాణం, దేహం, జీవం ఉంది పరుల సేవకే

చేసే కష్టాన్ని నువ్వే చెయ్యాలీ

పొందే ఫలాన్ని పంచివ్వాలీ

అందరి సుఖాన్ని నువ్వే చూడాలీ

ఆ విధి రాతని చెమట తొనే చెరిపెయ్యాలి

 

కొడితే కొట్టాలిరా సిక్సు కొట్టాలీ

ఆడితే ఆడాలిరా రఫ్ఫాడాలీ

బాటేదైనా కానీ మునుముందు కెళ్ళాలీ

పోటీ ఉన్నా కానీ గెలుపొంది తీరాలి

చరిత్రలో నీకో కొన్నీ పెజీలుండాలీ

 

పెద్దవాళ్ళకెపుడూ నువు శిరసు వంచరా

చిన్నవాళ్ళనెపుడు ఆశీర్వదించరా

లేనివాళ్ళనెపుడు నువు ఆదరించరా

ప్రతిభ వున్నవాళ్ళనెపుడు నువు ప్రోత్సహించరా

శరణంటూ వచ్చేసే శత్రువునైనా ప్రేమించరా

సంఘాన్నే పీడించే చీడను మాత్రం తుంచేయరా

ఈ ఆశాజీవి చిరంజీవి సూత్రమిదేరా

దేవుడు పంపిన తమ్ముళ్ళే మీరు

రక్తం పంచిన బంధం మీరు

చుట్టూ నిలిచిన చుట్టాలే మీరు

నన్నే చూపిన అద్దాలంటే మీరే మీరే...

 

కొడితే కొట్టాలిరా సిక్సు కొట్టాలీ

ఆడితే ఆడాలిరా రఫ్ఫాడాలీ

బాటేదైనా కానీ మునుముందు కెళ్ళాలీ

పోటీ ఉన్నా కానీ గెలుపొంది తీరాలి

చరిత్రలో నీకో కొన్నీ పెజీలుండాలీ


 

28, నవంబర్ 2021, ఆదివారం

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం


చిత్రం : గీతాంజలి (1989)

సంగీతం : ఇళయరాజా

సాహిత్యం : వేటూరి సుందరరామమూర్తి

గానం : యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం


 

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం

రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం

ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

 

మరల మరల జననం రానీరా

మరల మరల మరణం మింగేస్తాం

భుగల భగల గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

 

మా ఊపిరి నిప్పుల ఉప్పెన

మా ఊహలు కత్తుల వంతెన

మా దెబ్బకు దిక్కులు పిక్కటిల్లిపోయే రంపం పం పం

 

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం

రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం

ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

 

మరల మరల జననం రానీరా

మరల మరల మరణం మింగేస్తాం

భుగల భగల గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

 

ఆడేదే వలపు నర్తనం

పాడేదే చిలిపి కీర్తనం

సయ్యంటే సయ్యాటలో హే హే

మా వెనకే ఉంది ఈ తరం

మా శక్తే మాకు సాధనం

ఢీ అంటే ఢీ ఆటలో

నేడేరా నీకు నేస్తమూ రేపే లేదూ

నిన్నంటే నిండు సున్నరా రానే రాదూ

ఏడేడు లోకాలతోనే

బంతాటలాడాలి ఈనాడే

తక తకధిమి తకఝం

 

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం

రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం

ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

 

మరల మరల జననం రానీరా

మరల మరల మరణం మింగేస్తాం

భుగల భగల గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

 

పడనీరా విరిగి ఆకసం

విడిపోనీ భూమి ఈక్షణం

మాపాట సాగేనులే హో హో

నడిరేయే సూర్య దర్శనం

రగిలింది వయసు ఇంధనం

మావేడి రక్తాలకే

ఓ మాట ఒక్క బాణమూ మా సిధ్ధాంతం

పోరాటం మాకు ప్రాణమూ మా వేదాంతం

జోహారు చెయ్యాలి లోకం

మా జోరు చూశాక ఈనాడే

తక తకధిమి తకఝణు

 

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం

రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం

ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

 

మరల మరల జననం రానీరా

మరల మరల మరణం మింగేస్తాం

భుగల భగల గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

 

మా ఊపిరి నిప్పుల ఉప్పెన

మా ఊహలు కత్తుల వంతెన

మా దెబ్బకు దిక్కులు పిక్కటిల్లిపోయే రంపం పం పం

 

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం

రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం

ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

 

తకిట తకిట తకిట తకధిమితక

తకిట తకిట తకిట తకధిమితక

తకిట తకిట తకిట తకధిమితక తాం తాం తాం

 


 

27, నవంబర్ 2021, శనివారం

యమునా తీరం సంధ్యా రాగం

చిత్రం : ఆనంద్ (2004)

సంగీతం : కె.ఎం.రాధాకృష్ణన్

సాహిత్యం : వేటూరి సుందరరామమూర్తి

గానం : హరిహరన్, చిత్ర  


 

యమునా తీరం సంధ్యా రాగం

నిజమైనాయి కలలు నీలా రెండు కనులలో 

నిజమైనాయి కలలు నీలా రెండు కనులలో 

 నిలువగనే తేనెల్లో పూదారి ఎన్నెల్లో

గోదారి మెరుపులతో

 

యమునా తీరం సంధ్యా రాగం

 

ఒక్క చిరునవ్వే పిలుపు విధికి సైతం

చిన్న నిట్టూర్పే గెలుపు మనకు సైతం

శిశిరంలో చలి మంటై రగిలేదే ప్రేమా

చిగురించే ఋతువల్లే విరబూసే ప్రేమా

మరువకుమా ఆనందమానందం

ఆనందమాయేటి మధుర కథా

మరువకుమా ఆనందమానందం

ఆనందమాయేటి మధుర కథా

యమునా తీరం సంధ్యా రాగం

  

ప్రాప్తమనుకో ఈ క్షణమే బ్రతుకులాగా

పండెననుకో ఈ బ్రతుకే మనసు తీరా

శిధిలంగా విధినైనా చేసేదే ప్రేమా

హృదయంలా తననైనా మరిచేదే ప్రేమా

మరువకుమా ఆనందమానందం

ఆనందమాయేటి మనసు కథా

మరువకుమా ఆనందమానందం

ఆనందమాయేటి మనసు కథా

 

యమునా తీరం సంధ్యా రాగం 

నిజమైనాయి కలలు నీలా రెండు కనులలో 

నిజమైనాయి కలలు నీలా రెండు కనులలో 

నిలువగనే తేనెల్లో పూదారి ఎన్నెల్లో 

గోదారి మెరుపులతో 

 

 


 

26, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

యమహో నీ యమ యమ అందం


చిత్రం : జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి (1990)

సంగీతం : ఇళయరాజా

సాహిత్యం : వేటూరి

గానం : యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, యస్.జానకి


 

యమహో నీ యమ యమ అందం

చెలరేగింది ఎగా దిగా తాపం

నమహో నీ ఝమ ఝమ వాటం

సుడి రేగింది ఎడా పెడా తాళం

పోజుల్లో నేను యముడంత వాడ్ని

మోజుల్లో నీకు మొగుడంటి వాడ్ని

అల్లారు ముద్దుల్లో గాయం

విరబూసింది పువ్వంటి ప్రాయం

 

యమహో నీ యమ యమ అందం

చెలరేగింది ఎగా దిగా తాపం

నమహో నీ ఝమ ఝమ వాటం

సుడి రేగింది ఎడా పెడా తాళం

 

నల్లని కాటుక పెట్టి గాజులు పెట్టి గజ్జా కట్టి

గుట్టుగా సెంటే కొట్టి వడ్డాణాలే ఒంటికి పెట్టి

తెల్లని చీర కట్టి మల్లెలు చుట్టి కొప్పున పెట్టీ

పచ్చని పాదాలకి ఎర్రని బొట్టు పారాణెట్టి

చీకటింట దీపమెట్టి చీకుచింత పక్కానెట్టి

నిన్ను నాలో దాచిపెట్టి నన్ను నీకు దోచిపెట్టి

 

పెట్టూపోతా వద్దే చిట్టెంకి

చెయి పట్టిన్నాడే కూసే వల్లంకి

పెట్టేది మూడే ముళ్ళమ్మి

నువ్వు పుట్టింది నాకోసమమ్మి

ఇక నీ సొగసు నా వయసు పేనుకొనే ప్రేమలలో

 

యమహో నీ యమ యమ అందం

చెలరేగింది ఎగా దిగా తాపం 

నమహో నీ ఝమ ఝమ వాటం

సుడి రేగింది ఎడా పెడా తాళం

 

పట్టె మంచమేసిపెట్టి పాలు పెట్టి పండు పెట్టి

పక్క మీద పూలు కొట్టి పక్కా పక్కా లొళ్ళో పెట్టి

ఆకులో వక్క పెట్టి సున్నాలెట్టి చిలకా చుట్టి

ముద్దుగా నోట్లో పెట్టి పరువాలన్ని పండాపెట్టి

చీర గుట్టు సారే పెట్టి సిగ్గులన్ని ఆరాబెట్టి

కళ్ళలోన వత్తులెట్టి కౌగిలింత మాటు పెట్టి

 

ఒట్టే పెట్టి వచ్చేసాక మామా

నిను ఒళ్ళో పెట్టి లాలించేదే ప్రేమా

చెట్టెయ్యి సందె సీకట్లోనా

నను కట్టెయ్యి కౌగిలింతల్లోనా

ఇక ఆ గొడవ ఈ చొరవ ఆగవులే అలజడిలో

 

యమహో నీ యమ యమ అందం

చెలరేగింది ఎగా దిగా తాపం

నమహో నీ ఝమ ఝమ వాటం

సుడి రేగింది ఎడా పెడా తాళం

పోజుల్లో నేను యముడంత వాడ్ని

మోజుల్లో నీకు మొగుడంటి వాడ్ని

అల్లారు ముద్దుల్లో గాయం

విరబూసింది పువ్వంటి ప్రాయం

 

యమహో నీ యమ యమ అందం

చెలరేగింది ఎగా దిగా తాపం 

 


 

25, నవంబర్ 2021, గురువారం

ఒక బృందావనం సోయగం

చిత్రం : ఘర్షణ (1988)

సంగీతం : ఇళయరాజా

సాహిత్యం : రాజశ్రీ

గానం : వాణీ జయరాం


 

ఒక బృందావనం సోయగం

ఎద కోలాహలం క్షణక్షణం

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ

ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ

ఒక బృందావనం సోయగం 

 

నే సందెవేళ జాబిలి..

నా గీతమాల ఆమని

నా పలుకు తేనె కవితలే..

నా కులుకు చిలక పలుకులే

నే కన్న కలల మేడ నందనం

నాలోని వయసు ముగ్ధ మోహనం

 

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ

ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ

ఒక బృందావనం సోయగం

 

నే మనసు పడిన వెంటనే

ఓ ఇంధ్రధనుసు పొందునే

ఈ వెండి మేఘమాలనే

నా పట్టు పరుపు చేయనే

నే సాగు బాట జాజి పూవులే

నాకింక సాటి పోటి లేదులే

 

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ

ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ

ఒక బృందావనం సోయగం

 

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ

ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ

ఒక బృందావనం సోయగం


 

24, నవంబర్ 2021, బుధవారం

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించాచిత్రం : గోదావరి (2006)

సంగీతం : కె.ఎం.రాధాకృష్ణన్

సాహిత్యం : వేటూరి సుందరరామమూర్తి

గానం : ఉన్నికృష్ణన్, చిత్ర


 

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

నిన్నే తలచా నన్నే మరిచా నీకై జీవించా

ఆఆఆఆ... ఆ మాట దాచా కాలాలు వేచా 

నడిచా నేనే నీడలా

 

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

 

ఆఆఅ...చిన్న తప్పు అని చిత్తగించమని అన్నా వినదు

అప్పుడెప్పుడో నిన్ను చూసి నీ వశమై మనసు

కన్నీరైనా గౌతమి కన్నా

తెల్లారైనా పున్నమి కన్నా.. 

మూగైపోయా నేనిలా

 

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

 

ఆఆఆఅ... 

నిన్న నాదిగా నేడు కాదుగా అనిపిస్తున్నా

కన్ను చీకటై కలలు వెన్నెలై కాటేస్తున్నా

గతమేదైనా స్వాగతమననా

నీ జతలోనే బ్రతుకనుకోనా 

రాముని కోసం సీతలా

 

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

నిన్నే తలచా నన్నే మరిచా నీకై జీవించా

ఆ... ఆ మాట దాచా కాలాలు వేచా నడిచా నేనే నీడలా

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

 


 
Blogger Templates