14, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

కీరవాణీ చిలకల కొలికిరో పాడవేమే పాట లిరిక్స్ - Keeravaani Chilakala Kolikiro Paadaveme Telugu Song Lyrics - Anveshana (1985) Telugu Songs Lyrics
చిత్రం : అన్వేషణ (1985)

సంగీతం : ఇళయరాజా

సాహిత్యం : వేటూరి సుందరరామమూర్తి

గానం : యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, యస్.జానకి


 

సా ని స రి సాని ఆ హ ఆ

సా ని స మ గా మరి ఆ

ప ద సా ని స రి సాని ఆ హ ఆ

సా ని సమ గా మరి ఆ అ

ప ద సస ని రిరి స గగ గరి మమ గగ మా

సా ని ద ప మ గ రి స ని

 

కీరవాణీ చిలకల కొలికిరో పాడవేమే వలపులే తెలుపగా

విరబుసిన ఆశలు విరితేనెలు చల్లగా

అలరులు కురిసిన రుతువుల తడిసిన

మధురస వాణి… కీరవాణీ

చిలకల కొలికిరో పాడవేమే వలపులే తెలుపగా

 

గ రి స ప మ గ ప ని

స రి గ రి గ స.. నిస

ఈ పూలలో అందమై ఈ గాలిలో గంధమై

నా తోటలో చైత్రమై ఈ బాటనే నడచిరా

నీ గగనాలలో నే చిరు తారనై

నీ అధరాలలో నే చిరునవ్వునై

స్వరమే లయగా ముగిసే

సలలిత కలరుత స్వరనుత గతియుత గమకము తెలియకనే

 

కీరవాణి చిలకల కల కల పాడలేదు వలపులే తెలుపగా

ఇల రాలిన పువ్వులు వెదజల్లిన తావుల

అలికిడి ఎరుగని పిలుపులా అలిగిన మంజులవాణి కీరవాణీ

చిలకల కల కల పాడలేదు వలపులే తెలుపగా

 

నీ కన్నులా నీలమై నీ నవ్వులా వెన్నెలై

సంపెంగలా గాలినై తారాడనా నీడనై

నీ కవనాలలో నే తొలి ప్రాసనై

నీ జవనాలలో జాజుల వాసనై

యెదలో ఎదలే కదిలే

పడుచుల మనసులు పంజర సుఖముల పలుకులు తెలియకనే

 

కీరవాణీ చిలకలా కలకలా పాడలేదు వలపులే తెలుపగ 

విరబూసిన ఆశలు విరితేనెలు చల్లగా 

అలరులు కురిసిన రుతువుల తడిసిన మధురసవాణి కీరవాణీ

చిలకలా కొలికిరో పాడవేమే వలపులే తెలుపగా


 

0 Comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

 
Blogger Templates