24, నవంబర్ 2021, బుధవారం

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించాచిత్రం : గోదావరి (2006)

సంగీతం : కె.ఎం.రాధాకృష్ణన్

సాహిత్యం : వేటూరి సుందరరామమూర్తి

గానం : ఉన్నికృష్ణన్, చిత్ర


 

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

నిన్నే తలచా నన్నే మరిచా నీకై జీవించా

ఆఆఆఆ... ఆ మాట దాచా కాలాలు వేచా 

నడిచా నేనే నీడలా

 

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

 

ఆఆఅ...చిన్న తప్పు అని చిత్తగించమని అన్నా వినదు

అప్పుడెప్పుడో నిన్ను చూసి నీ వశమై మనసు

కన్నీరైనా గౌతమి కన్నా

తెల్లారైనా పున్నమి కన్నా.. 

మూగైపోయా నేనిలా

 

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

 

ఆఆఆఅ... 

నిన్న నాదిగా నేడు కాదుగా అనిపిస్తున్నా

కన్ను చీకటై కలలు వెన్నెలై కాటేస్తున్నా

గతమేదైనా స్వాగతమననా

నీ జతలోనే బ్రతుకనుకోనా 

రాముని కోసం సీతలా

 

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

నిన్నే తలచా నన్నే మరిచా నీకై జీవించా

ఆ... ఆ మాట దాచా కాలాలు వేచా నడిచా నేనే నీడలా

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

 


0 Comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

 
Blogger Templates