25, నవంబర్ 2021, గురువారం

ఒక బృందావనం సోయగం

చిత్రం : ఘర్షణ (1988)

సంగీతం : ఇళయరాజా

సాహిత్యం : రాజశ్రీ

గానం : వాణీ జయరాం


 

ఒక బృందావనం సోయగం

ఎద కోలాహలం క్షణక్షణం

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ

ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ

ఒక బృందావనం సోయగం 

 

నే సందెవేళ జాబిలి..

నా గీతమాల ఆమని

నా పలుకు తేనె కవితలే..

నా కులుకు చిలక పలుకులే

నే కన్న కలల మేడ నందనం

నాలోని వయసు ముగ్ధ మోహనం

 

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ

ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ

ఒక బృందావనం సోయగం

 

నే మనసు పడిన వెంటనే

ఓ ఇంధ్రధనుసు పొందునే

ఈ వెండి మేఘమాలనే

నా పట్టు పరుపు చేయనే

నే సాగు బాట జాజి పూవులే

నాకింక సాటి పోటి లేదులే

 

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ

ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ

ఒక బృందావనం సోయగం

 

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ

ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ

ఒక బృందావనం సోయగం


 

0 Comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

 
Blogger Templates